Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia podstawowego:


 • z wyżywieniem i zakwaterowaniem: od 2550,00 do 2950,00 złotych, zgodnie z przesłaną do każdej jednostki ofertą szkoleniową na I półrocze 2018 roku, uwzględniającą rabaty dla uczestników z odległych jednostek, ilość osób skierowanych na szkolenie i.t.p.
 • bez wyżywienia i zakwaterowania: 1500,00zł
Najbliższe szkolenia:
 • 10 stycznia - 10 lutego.2018 r.
 • 12 lutego - 15 marca 2018 r

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 06-07 październik 2017
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  ?Przy większej ilości uczestników, szkolenie przeprowadzi trzech wykładowców/trenerów: mgr Mirosław Bartulewicz i mgr Jarosław Paralusz - SM Toruń oraz mgr Tomasz Pasieka - SM Częstochowa. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

  Całkowity koszt szkolenia wynosi 250,00 zł a z 2-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 420,00 brutto

 • 06 października 2017r.
  Obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego
  prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański- Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. 

  Koszt udziału wynosi 90 zł brutto a wraz z 1-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 170 zł brutto od osoby.

 • 07-08 października 2017r.?
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją.?Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Świniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. 
 • 14-15 października 2017 r.
  Właściwe wykonywanie zadań służbowych podlegających kontroli okresowej oraz jej zakres/postępowanie mandatowe, dokumentowanie czynności legitymowania, wypełnianie i terminowe przekazanie druków informacyjnych - ruch drogowy, wypełnianie formularzy mandatowych, czynności wyjaśniające.
  Prowadzący - nadkom. Jakub Wierzbicki: ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prewencji oraz prawa wykroczeń, zespół kontrolujący SG i SM woj. Pomorskiego.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 14-15 października 2017 r.
  Strażnicy gminni/miejscy kontra ,,kamerzyści,,. Zauważ, zrozum i zareaguj - jak radzić sobie z agresywnym graffiti i symboliką nienawiści.
  Prowadzący - mgr Piotr Ichniowski: specjalista w zakresie public relation, polityki medialnej, dziennikarz, od 26 lat związany ze służbami mundurowymi m.in. na stanowisku komendanta straży miejskiej, redaktor naczelny kwartalnika Strażnik, autor wielu programów i publikacji szkoleniowych związanych z pracą strażników gminnych / miejskich.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 420 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 19-20 października 2017 r.
  GMINNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA- Szkolenie skierowane do przedstawicieli organów jednostek samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne (centrów zarządzania kryzysowego, centrów koordynacji służb itp.), strażników na wyższych stanowiskach urzędniczych - komendantów i kadry kierowniczej straży miejskich (gminnych).
  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - specjalista w zakresie prewencji oraz zarządzania kryzysowego.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/
 • 21-22 października 2017r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi / uwzględnienie zmian w prawie karnym i wykroczeń/.
  Prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański: Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.?

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

 • 28-29 października 2017r.
  Szkolenie dla strażników pełniących służbę patrolową i podejmujących interwencje wobec osób będących pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, chorych psychicznie, agresywnych bądź niebezpiecznych . Ratownictwo medyczne.
  Prowadzący - insp. Przemysław Osadowski - specjalista KWP Gdańsk (instruktor techniki i taktyk interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i SP w Słupsku) oraz Arkadiusz Wachowski - Straż Miejska w Gdańsku i ratownik medyczny w zespołach specjalistycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego w Gdańsku. 

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.