Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich


Aktualne Szkolenia

 • 24-25 października 2023 r. - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia oraz pragmatyka działania organów prowadzących.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od uczestnika /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 23.10.2023 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 18 października 2023 r. - w systemie zdalnym
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego:

  - omówienie wszystkich zmian ze szczególnym uwzględnieniem: zmian związanych z ruchem pieszych, osób poruszających się przy pomocy urządzenia pomagającego, poruszających się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, zmian związanych z definicją drogi i jej częściach oraz zasad zatrzymywania pojazdów na drodze, zmian związanych z wysokością kar grzywny za wykroczenia oraz taryfikatora mandatów karnych.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90,00 zł brutto od uczestnika. W przypadku jednorazowego zgłoszenia minimum 5-6 uczestników przysługuje 33% promocja. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej na mail studiumsm@wp.pl jednostka zgłaszająca otrzyma link wraz z instrukcją logowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają aktualne zaświadczenia ukończenia przeszkolenia uzupełniającego w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 24-25 października 2023 r. - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Profilaktyka w szkołach. Problematyka nieletnich oraz zagadnienia przemocy w rodzinie.
  Prowadzący - wyspecjalizowany Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Toruniu. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 23.10.2023 r., po południu - wieczorem (kolacja).
 • 26-27 października 2023 r. - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o  wykroczenia.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od uczestnika /250,00 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 25.10.2023 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 26-27 października 2023 r. - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/.
  Prowadzący - mgr Krzysztof Rządkowski SM oraz UM Toruń-Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego oraz mgr Jarosław Paralusz Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540 zł brutto od uczestnika /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 25.10.2023 r., po południu - wieczorem (kolacja).

 • 15 grudnia 2023 r. - w systemie zdalnym
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego:
  - omówienie wszystkich zmian ze szczególnym uwzględnieniem: zmian związanych z ruchem pieszych, osób poruszających się przy pomocy urządzenia pomagającego, poruszających się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, zmian związanych z definicją drogi i jej częściach oraz zasad zatrzymywania pojazdów na drodze, zmian związanych z wysokością kar grzywny za wykroczenia oraz taryfikatora mandatów karnych.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90,00 zł brutto od uczestnika. W przypadku jednorazowego zgłoszenia minimum 5-6 uczestników przysługuje 33% promocja. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej na mail studiumsm@wp.pl jednostka zgłaszająca otrzyma link wraz z instrukcją logowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają aktualne zaświadczenia ukończenia przeszkolenia uzupełniającego w zakresie kontroli ruchu drogowego

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.