Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Wobec znacznego wzrostu inflacji na koniec 2021 oraz ogromnych podwyżek cen nośników energii (gaz, paliwo, węgiel, ekogroszek) cena szkolenia podstawowego strażników gminnych ( miejskich ) wzrasta od stycznia 2022 roku o około 10%. Dokładna kwota zawarta jest w ofertach szkoleniowych do poszczególnych jednostek.

Studium oferuje dobre warunki zakwaterowania  /pokoje ,2,3,4 osobowe, wyposażone w  łazienki, lodówki i telewizory/, szkoleniowe /sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-video i mata judo/oraz wyżywienia /smaczne, domowe posiłki uwzględniające życzenia słuchaczy/ w budynku szkoleniowo-hotelowym w Gdańsku ul Wiosłowa 61 /wyspa Sobieszewska/.   Zajęcia szkoleniowe realizowane są przez wykwalifikowaną, wyselekcjonowaną kadrę wykładowców ze środowiska policyjnego i straży miejskiej, posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne oraz kilkunastoletni staż w zakresie prowadzenia szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla strażników gminnych /miejskich/. Wykaz kadry wykładowców na www.sm-studium.eu. Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w Studium oparte są na regulaminach  i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji.  Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych,  podlegają  bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.
Najbliższe szkolenia:
 • 17.01.2022 r. - 17.02.2022 r.
 • 11.03.2022 r. - 15.04.2022 r.
 • 05.05.2022 r. - 05.06.2022 r.
 • 25.06.2022 r. - 26.07.2022 r.

   

  Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

  Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

  Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

  Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

  Aktualne Szkolenia

  • 07 września 2021 roku
   Miejsce - w systemie zdalnym
   Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.

   Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego Koszt szkolenia wynosi 90 zł brutto od osoby. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników cena ustalana jest w ramach negocjacji. Po otrzymaniu z danej jednostki zgłoszenia na szkolenie przekazujemy informację dotyczącą pobrania i obsługi aplikacji oraz nr tel. prowadzącego zajęcia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz fakturę przesyłamy drogą pocztową.

  • 25 - 26 września 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Rola i zadania oskarżyciela publicznego (włącznie z przygotowaniem i wygłoszeniem przemówienia oskarżycielskiego).

   Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od  
   osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 24.09.2021 r. r., po południu - wieczorem (kolacja). 

  • 25 - 26 września 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Szkolenie specjalistyczne dla operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. 

   Prowadzący -  mgr Krzysztof Rządkowski: Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
   Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 24.09.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).


  • 04 - 05 listopada 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Eko Patrol : zasadność działania w strukturze straży gminnej, miejskiej jako odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców?Zadania Eko Patrolu i przepisy prawne w zakresie:
   • EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONY ZWIERZĄT, OCHRONY POWIETRZA.
   Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 03.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja) 


  • 06 - 07 listopada 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego. Techniki i taktyka przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

   Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 05.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).

  • 06 - 07 listopada 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej / Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji,  interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.

   Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 05.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).

  • 06 - 18 grudnia 2021 r.
   Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
   Szkolenie specjalistyczne z zakresu taktyki i technik interwencji.

   Program szkolenia, uwzględniający uprawnienia straży gminnej (miejskiej) jest pochodną programu dla policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin końcowy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tym samym nabywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w tej dziedzinie jako instruktor taktyki i technik interwencji straży gminnych (miejskich). Zgłoszony uczestnik powinien posiadać minimum podstawowe umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką służbową, wysoki poziom sprawności ogólnej oraz udokumentowane ( dopuszczalne oświadczenie ) udział w treningach lub szkoleniach sportowych wersji technik walki oraz sztuk walki. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 2260,00 zł brutto. Ilość uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjazd w dniu 05.12.2021 r. po południu - wieczorem. 

  Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

  Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


  Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.