Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia podstawowego:


 • z wyżywieniem i zakwaterowaniem: od 2870,00 do 3100,00 złotych, zgodnie z przesłaną do każdej jednostki ofertą szkoleniową na I półrocze 2020roku, uwzględniającą rabaty dla uczestników z odległych jednostek, ilość osób skierowanych na szkolenie i.t.p.
 • bez wyżywienia i zakwaterowania: 1500,00zł
Najbliższe szkolenia:

 • 20.01.2020 - 20.02.2020
 • 25.02.2020 - 27.03.2020
 • 16.04.2020 - 17.05.2020
 • 22.06.2020 - 23.07.2020

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 16 października 2019 r.
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i jednodniowym zakwaterowaniem wynosi 170 zł brutto od osoby / 90 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 15.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja)
 • 19 - 20 października 2019 r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego (włącznie z przygotowaniem i wygłoszeniem przemówienia oskarżycielskiego).
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 18.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 19 - 20 października 2019 r.
  Ochrona środowiska. Utrzymanie porządku i czystości w gminie. Przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków.
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 18.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 21 - 22 października 2019
  Gminny System Bezpieczeństwa - straże gminne/miejskie jako element systemu bezpieczeństwa.
  Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej straży gminnych (miejskich), przedstawicieli organów jednostek samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne (centrów zarządzania kryzysowego, centrów koordynacji, ochrony informacji niejawnych, innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie).
  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 500 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 20.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 26 - 27 października 2019 r.
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją.
  Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania. Przyjazd w dniu 25.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 26 - 27 października 2019 r.
  Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego oraz zmian w przepisach prawa wykroczeń.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 25.10.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 09 - 10 listopada 2019 r.
  Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej / Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji, interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.

  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 08.11.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 09 - 10 listopada 2019 r.
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/.
  Prowadzący - mgr Jarosław Paralusz: Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu i mgr Krzysztof Rządkowski: Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 08.11.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).
 • 09 - 10 listopada 2019 r.
  Szkoła a współczesne zagrożenia - szkolenie skierowane do funkcjonariuszy zajmujących się szkolną profilaktyką.
  W programie: procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, budowanie strategii antykryzysowej na terenie placówek oświatowych, przemoc w szkole i przemoc z wykorzystaniem mediów elektronicznych (cyberbullying, child grooming), profilaktyka uzależnień (narkotyki i dopalacze), zagrożenia związane z pigułką gwałtu, stalking w szkole, wykorzystanie mediacji w sytuacji konfliktu w szkole.
  Prowadzący - mgr Jarosław Paralusz i mgr Anna Wiśniewska - specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, autorzy i wykonawcy wielu szkoleń i programów edukacyjno - profilaktycznych.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 08.11.2019 r. po południu - wieczorem (kolacja).

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.