Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 27 października 2022 r. - w systemie zdalnym
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego - omówienie zmian ze szczególnym uwzględnieniem: zmian związanych z ruchem pieszych, osób poruszających się przy pomocy urządzenia pomagającego, poruszających się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, zmian związanych z definicją drogi i jej części oraz zasad zatrzymywania pojazdów na drodze, zmian związanych z wysokością kar grzywny za wykroczenia oraz taryfikatora mandatów karnych.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90,00 zł brutto od uczestnika. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej  na mail studiumsm@wp.pl  jednostka zgłaszająca otrzyma link wraz z instrukcją logowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają aktualne zaświadczenia ukończenia przeszkolenia uzupełniającego w zakresie kontroli ruchu drogowego

 • 28 listopada 2022 r. - w systemie zdalnym
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego - omówienie zmian ze szczególnym uwzględnieniem: zmian związanych z ruchem pieszych, osób poruszających się przy pomocy urządzenia pomagającego, poruszających się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, zmian związanych z definicją drogi i jej części oraz zasad zatrzymywania pojazdów na drodze, zmian związanych z wysokością kar grzywny za wykroczenia oraz taryfikatora mandatów karnych.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90,00 zł brutto od uczestnika. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej  na mail studiumsm@wp.pl  jednostka zgłaszająca otrzyma link wraz z instrukcją logowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają aktualne zaświadczenia ukończenia przeszkolenia uzupełniającego w zakresie kontroli ruchu drogowego

 • 10 - 11 listopada 2022 r.
  Profilaktyka w szkołach: sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych jako element pracy strażnika ds profilaktyki, rola rodzica w profilaktyce zagrożeń internetowych, aktywizacja młodzieży poprzez realizację projektów profilaktycznych, programy profilaktyczne - stop agresji w szkole.
  procedura Niebieskiej Karty w szkole, mediacje w szkole, uwolnij myślenie - warsztat kreatywności.

  Prowadzący - mgr Anna Wiśniewska - koordynator oraz mgr Hanna Giełdon Szramowska - profilaktyk Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od osoby /250,00 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 09.11.2022 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 10 - 11 listopada 2022 r.
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. 

  Prowadzący - mgr Jarosław Paralusz Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu i mgr Krzysztof Rządkowski Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540 zł brutto od uczestnika /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 09.11.2022 r. po południu - wieczorem (kolacja).


 • 12 - 13 listopada 2022 r.
  Czynności wyjaśniające, rola i zadania oskarżyciela publicznego.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od uczestnika /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 11.11.2022 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 12 - 13 listopada 2022 r.
  Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej / Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji,  interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń, ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.

  Prowadzący - dr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 540,00 zł brutto od uczestnika /250,00 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 11.11.2022 r. po południu - wieczorem (kolacja.

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.