Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia podstawowego:


 • z wyżywieniem i zakwaterowaniem: od 2600,00 do 3000,00 złotych, zgodnie z przesłaną do każdej jednostki ofertą szkoleniową na I półrocze 2018 roku, uwzględniającą rabaty dla uczestników z odległych jednostek, ilość osób skierowanych na szkolenie i.t.p.
 • bez wyżywienia i zakwaterowania: 1500,00zł
Najbliższe szkolenia:
 • 12.02 - 15.03.2018 roku 
 • 05.04 - 06.05.2018 roku 
 • 16.06 - 17.07.2018 roku 
 • 10.09 - 11.10.2018 roku 
 • 13.11 - 14.12.2018 roku

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 17 października 2018 r.
  Obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego
  prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański- Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. 
  Koszt udziału wynosi 90 zł brutto a wraz z 1-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 170 zł brutto od osoby.

 • 16 - 17 października 2018 r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającym. Szkolenie teoretyczno - praktyczne.
  Prowadzący: nadkom. mgr Jakub Wierzbicki: KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prewencji, prawa karnego i wykroczeń, zespół kontrolny straży gminnych (miejskich) woj. pomorskiego.?
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 25 - 26 października 2018 r.
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów. 
  ?Prowadzący - mgr Jarosław Paralusz i mgr Krzysztof Rządkowski - SM Toruń.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. 

 • 25 - 26 października 2018 r.
  Szkoła a współczesne zagrożenia - szkolenie skierowane do funkcjonariuszy zajmujących się szkolną profilaktyką. W programie: procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, budowanie strategii antykryzysowej na terenie placówek oświatowych, przemoc w szkole i przemoc z wykorzystaniem mediów elektronicznych (cyberbullying, child grooming), profilaktyka uzależnień (narkotyki i dopalacze), zagrożenia związane z pigułką gwałtu, stalking w szkole, wykorzystanie mediacji w sytuacji konfliktu w szkole.
  Prowadzący - mgr Jarosław Paralusz i mgr Anna Wiśniewska - specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, autorzy i wykonawcy wielu szkoleń i programów edukacyjno - profilaktycznych.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 27 - 28 października 2018 r.
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją.?Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 29 - 30 października 2018 r.
  Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej. Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji,  interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych.
  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

 • 10 - 11 listopada 2018 r.
  Postępowanie mandatowe, praktyczne sporządzanie dokumentacji podczas realizacji czynności w sprawach o wykroczenia, techniki i taktyka przesłuchania świadków oraz osoby podejrzanej o dokonanie wykroczenia  
  Prowadzący : podinsp. mgr Tomasz Ziemiański.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania.

 • 10 - 11 listopada 2018 r.
  Użycie środków przymusu bezpośredniego w teorii i praktyce.
  Prowadzący - podinsp. Przemysław Osadowski oraz nadkom. mgr Jakub Wierzbicki
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania.

 • 24 - 25 listopada 2018 r.
  Eko - Patrol: zasadność działania w strukturze straży gminnej, miejskiej jako odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców.
  Prowadzący - mgr Wojciech Swinarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania.

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.