Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia podstawowego:
 • z wyżywieniem i zakwaterowaniem: utrzymany na poziomie 2015 roku (od 2400,00 zł do 2800,00 zł), zgodnie z przesłaną do każdej jednostki ofertą mailową uwzględniającą rabaty dla uczestników z odległych jednostek, ilość osób skierowanych na szkolenie i.t.p.
 • bez wyżywienia i zakwaterowania: 1500,00zł
Najbliższe szkolenia:
 • 24 kwietnia - 25 maja 2017 roku
 • 10 czerwca - 10 lipca 2017 roku
 • 04 września - 05 października 2017 roku
 • 07 listopada - 08 grudnia 2017 roku

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 13-14 maja 2017r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi w znowelizowanym prawie / uwzględnienie zmian w prawie karnym i wykroczeń
  Prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański: Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

 • 27-28 maja 2017r.
  Szkolenie dla strażników pełniących służbę patrolową i podejmujących interwencje wobec osób będących pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, chorych psychicznie, agresywnych bądź niebezpiecznych (sala wykładowa i mata judo). 
  Prowadzący - insp. Przemysław Osadowski - specjalista KWP Gdańsk (instruktor techniki i taktyk interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i SP w Słupsku). 
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

 • 27-28 maja 2017r.
  Postępowanie mandatowe, praktyczne sporządzanie dokumentacji podczas realizacji czynności w sprawach o wykroczenia, techniki i taktyka przesłuchania świadków oraz osoby podejrzanej o dokonanie wykroczenia  
  prowadzący : podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. 
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 03-04 czerwca 2017r.
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją.
  Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Świniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.
 • 06 października 2017r.
  Obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego
  prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański- Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. 
  Koszt udziału wynosi 90 zł brutto a wraz z 1-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 170 zł brutto od osoby. 

 • 05-07 października 2017 r.
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów. 

  Przy większej ilości uczestników, szkolenie przeprowadzi trzech 
  wykładowców/trenerów/: mgr Mirosław Bartulewicz i mgr Jarosław Paralusz - SM Toruń oraz mgr Tomasz Pasieka - SM Częstochowa. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

  Całkowity koszt szkolenia wynosi 250,00 zł a z 2-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 420,00 brutto.

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.