Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia podstawowego:


 • z wyżywieniem i zakwaterowaniem: od 3000,00 do 3150,00 złotych, zgodnie z przesłaną do każdej jednostki ofertą szkoleniową na I półrocze 2020roku, uwzględniającą rabaty dla uczestników z odległych jednostek, ilość osób skierowanych na szkolenie i.t.p.
 • bez wyżywienia i zakwaterowania: 1500,00zł
Najbliższe szkolenia:
 • 21 sierpień - 21 wrzesień 2021
 • 27 wrzesień - 28 październik   2021
 • 08 listopad - 09 grudzień  2021

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Aktualne Szkolenia

 • 15-16 października 2020r.
  Eko Patrol: zasadność działania w strukturze straży gminnej, miejskiej jako odpowiedź na rosnącą   świadomość ekologiczną mieszkańców ?Zadania Eko Patrolu i przepisy prawne w zakresie:
  • EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
  • OCHRONY  ŚRODOWISKA
  • GOSPODARKA ODPADAMI
  • OCHRONY  ZWIERZĄT
  • OCHRONY POWIETRZA
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 14.10.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja).


 • 20-21 października 2020r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego (włącznie z przygotowaniem i wygłoszeniem przemówienia oskarżycielskiego).
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 19.10.2020 r., po południu - wieczorem (kolacja).

 • 22 października 2020r.
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90 zł brutto od osoby.

 • 22-23 października 2020r.
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją - m.in w świetle uchwał antysmogowych sejmików wojewódzkich.  Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania. Przyjazd w dniu 21.10.2020 r., po południu - wieczorem (kolacja).

 • 24-25 października 2020r.
  Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego oraz zmian w przepisach prawa wykroczeń.
  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 23.10.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 24-25 października 2020r.
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. 
  Prowadzący -  mgr Krzysztof Rządkowski: Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 23.10.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 26-27 października 2020r.
  Postępowanie mandatowe. Techniki i taktyka przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
  ?Wykładowca: mgr. podinsp. Tomasz Ziemiański - ekspert KWP w Gdańsku w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz ruchu drogowego.  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 25.10.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja)

 • 26-27 października 2020r.
  Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej / Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji,  interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.
  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 25.10.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja).

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.