Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku organizuje w dniach od 30 sierpnia do 01 września 2023 r., w ramach doskonalenia zawodowego szkolenie w zakresie:
 • zmiany w prawie wykroczeń w latach 2022 i 2023,
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 • elementy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
 • praktyczne aspekty wykorzystywane przy kontrolach gospodarki ściekowej na terenie posesji (oczyszczalnie, zbiorniki bezodpływowe),
 • kontrola spalania i kwalifikacja miejscowych ogrzewaczy powietrza w kontekście uchwał antysmogowych.
Całkowity koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 680,00 zł brutto. Karty zgłoszeniowe (do pobrania na www.sm-studium.eu ) należy przesyłać na maila Studium studiumsm@wp.pl . Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański, mgr Wojciech Swinarski Naczelnik Referatu Dzielnicowych Straży Miejskiej w Toruniu, Anna Partyka Akademia Medyczna w Gdańsku. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma trzy rodzaje zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych modułów szkoleniowych. Przyjazd na szkolenie w dniu 29 sierpnia, po południu-wieczorem (kolacja), zakończenie szkolenia około godz. 19,00 w dniu 01.09.2023.

Zobacz programy szkoleń specjalistycznych strażników gminnych (miejskich)


Aktualne Szkolenia

  Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

  Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


  Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.