Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Wobec znacznego wzrostu inflacji na koniec 2021 oraz ogromnych podwyżek cen nośników energii (gaz, paliwo, węgiel, ekogroszek) cena szkolenia podstawowego strażników gminnych ( miejskich ) wzrasta od stycznia 2022 roku o około 10%. Dokładna kwota zawarta jest w ofertach szkoleniowych do poszczególnych jednostek.

Studium oferuje dobre warunki zakwaterowania  /pokoje ,2,3,4 osobowe, wyposażone w  łazienki, lodówki i telewizory/, szkoleniowe /sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-video i mata judo/oraz wyżywienia /smaczne, domowe posiłki uwzględniające życzenia słuchaczy/ w budynku szkoleniowo-hotelowym w Gdańsku ul Wiosłowa 61 /wyspa Sobieszewska/.   Zajęcia szkoleniowe realizowane są przez wykwalifikowaną, wyselekcjonowaną kadrę wykładowców ze środowiska policyjnego i straży miejskiej, posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne oraz kilkunastoletni staż w zakresie prowadzenia szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla strażników gminnych /miejskich/. Wykaz kadry wykładowców na www.sm-studium.eu. Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w Studium oparte są na regulaminach  i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji.  Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych,  podlegają  bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.
Najbliższe szkolenia:
 • 17.01.2022 r. - 17.02.2022 r.
 • 14.03.2022 r. - 14.04.2022 r.
 • 07.05.2022 r. - 07.06.2022 r.
 • 20.06.2022 r. - 21.07.2022 r.

   

  Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

  Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

  Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

  Wykładowcy:

  Lesław Skoczyński

  • ASW Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: pedagogika w zakresie psychopedagogika.
  • Służba w policji od 1986 do 2012 specjalista ekspert, z-ca komendanta KP, 
  • wykładowca, kierownik sekcji, naczelnik wydziału,
  • jednostki: komisariat, komenda rejonowa, KWP, KGP.
  • kursy: instruktora pp przedmedycznej, zaawansowanych metod pracy operacyjnej organizowane przez CBŚ

  Wojciech Wasilewski

  • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
  • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
  • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
  • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
  • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

  Edmund Skrzypek

  • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
  • Służba w policji od 1986 do 2011.
  • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
  • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

  Mirosław Bartulewicz

  • Administratywista, 
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
  • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

  dr Elżbieta Szafrańska

  • Doktor nauk wojskowych specjalność zarządzanie organizacją Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  • Dyscyplina naukowa:
   • prawo karne materialne
   • prawo karne procesowe
   • prawo wykroczeń
  • Doskonalenie zawodowe
   dla funkcjonariuszy SM:
   • służba patrolowa, w tym postępowanie mandatowe
   • służba dzielnicowego
   • oskarżyciel publiczny

  Agnieszka Solecka

  • Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku
  • Ukończyła Pomorską Akademia Pedagogiczną Wydział Edukacyjno- Filozoficzny kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna.
  • W straży miejskiej pracuje od 20 lat. Pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich. Współautorka programu profilaktycznego Straży Miejskiej w Gdańsku: "Bez strachu, agresji - bezpiecznie".
  • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku - Przewodnicząca Zespołu ds. kontroli obrotu napojami alkoholowymi.
  • Specjalista w zakresie działań profilaktycznych oraz postępowania w sprawach nieletnich.

  Jarosław Paralusz

  • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
  • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

  Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

  Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


  Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.