Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie podstawowe strażnikow miejskich

Całkowity koszt szkolenia (wyżywienie, zakwaterowanie+sesja egzaminacyjna) nie zmienia się względem I półrocza.
Niewielka podwyżka, o poziom inflacji za 2024 rok, przewidziana jest od 1 stycznia 2025 roku.

Studium oferuje dobre warunki zakwaterowania  /pokoje ,2,3,4 osobowe, wyposażone w  łazienki, lodówki i telewizory/, szkoleniowe /sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-video i mata judo/oraz wyżywienia /smaczne, domowe posiłki uwzględniające życzenia słuchaczy/ w budynku szkoleniowo-hotelowym w Gdańsku ul Wiosłowa 61 /wyspa Sobieszewska/.   

Zajęcia szkoleniowe realizowane są przez wykwalifikowaną, wyselekcjonowaną kadrę wykładowców ze środowiska policyjnego i straży miejskiej, posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne oraz kilkunastoletni staż w zakresie prowadzenia szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla strażników gminnych /miejskich/.

Wykaz kadry wykładowców na www.sm-studium.eu. Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w Studium oparte są na regulaminach  i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji.  Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych,  podlegają  bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.
Najbliższe szkolenia:
 • 29 sierpień - 29 wrzesień 2024
 • 07 listopad - 08 grudzień 2024

Wobec zmian w kodeksie pracy, zmianie ulega również organizacja przeprowadzanych przez Studium szkoleń podstawowych strażników gminnych (miejskich): każda niedziela będzie dniem wolnym dla uczestników szkolenia a zajęcia szkoleniowe od poniedziałku do soboty będą się rozpoczynać od godz. 8,00 a nie jak dotychczas od 9,00. Zgodnie z art.29a pkt. 3 uczestnik szkolenia będzie miał zachowany przysługujący w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 35 godzin oraz nieprzerwany odpoczynek dobowy w wymiarze nie krótszym niż 11 godzin. Wszystkie jednostki, bezpośrednio po przesłaniu karty zgłoszeniowej otrzymają plan szkolenia w wymiarze dziennym i godzinowym.

Zajęcia szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie odbywają się w nowym budynku szkoleniowym w Gdańsku ul. Wiosłowa 61 ( Wyspa Sobieszewska). W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki i telewizory, sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio-wideo oraz sala do przeprowadzenia zajęć z taktyk i technik interwencji (mata o powierzchni 120 m.kw).

Szkolenie podstawowe realizowane jest na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Zasady pobytu i kształcenia słuchaczy w studium oparte są na regulaminach i zasadach dyscypliny służbowej określonych dla funkcjonariuszy odbywających szkolenia w Policji. Słuchacze, na podstawie egzaminów wewnętrznych, podlegają bieżącej ocenie obejmującej stopień sprawdzenia przyswojonej wiedzy i opanowanych umiejętności.

Zobacz program szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)Zgłoszenie na szkolenie większej ilości uczestników może podlegać negocjacji cenowej.

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.