Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku organizuje w dniach od 30 sierpnia do 01 września 2023 r., w ramach doskonalenia zawodowego szkolenie w zakresie:
 • zmiany w prawie wykroczeń w latach 2022 i 2023,
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 • elementy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
 • praktyczne aspekty wykorzystywane przy kontrolach gospodarki ściekowej na terenie posesji (oczyszczalnie, zbiorniki bezodpływowe),
 • kontrola spalania i kwalifikacja miejscowych ogrzewaczy powietrza w kontekście uchwał antysmogowych.
Całkowity koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 680,00 zł brutto. Karty zgłoszeniowe (do pobrania na www.sm-studium.eu ) należy przesyłać na maila Studium studiumsm@wp.pl . Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański, mgr Wojciech Swinarski Naczelnik Referatu Dzielnicowych Straży Miejskiej w Toruniu, Anna Partyka Akademia Medyczna w Gdańsku. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma trzy rodzaje zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych modułów szkoleniowych. Przyjazd na szkolenie w dniu 29 sierpnia, po południu-wieczorem (kolacja), zakończenie szkolenia około godz. 19,00 w dniu 01.09.2023.

Zobacz programy szkoleń specjalistycznych strażników gminnych (miejskich)

Szkolenia 2023r

  Wykładowcy:

  Wojciech Wasilewski

  • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
  • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
  • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
  • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
  • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

  Edmund Skrzypek

  • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
  • Służba w policji od 1986 do 2011.
  • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
  • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

  Mirosław Bartulewicz

  • Administratywista, 
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
  • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

  Jarosław Paralusz

  • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
  • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

  Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

  Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


  Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.