Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Szkolenia 2022r

 • 07 września 2021 roku
  Miejsce - w systemie zdalnym
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego Koszt szkolenia wynosi 90 zł brutto od osoby. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników cena ustalana jest w ramach negocjacji. Po otrzymaniu z danej jednostki zgłoszenia na szkolenie przekazujemy informację dotyczącą pobrania i obsługi aplikacji oraz nr tel. prowadzącego zajęcia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz fakturę przesyłamy drogą pocztową.

 • 25 - 26 września 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego (włącznie z przygotowaniem i wygłoszeniem przemówienia oskarżycielskiego).

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od  
  osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 24.09.2021 r. r., po południu - wieczorem (kolacja). 

 • 25 - 26 września 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Szkolenie specjalistyczne dla operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. 

  Prowadzący -  mgr Krzysztof Rządkowski: Wydział Ochrony Ludności- ceniony specjalista w zakresie monitoringu wizyjnego. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 24.09.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).


 • 04 - 05 listopada 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Eko Patrol : zasadność działania w strukturze straży gminnej, miejskiej jako odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców?Zadania Eko Patrolu i przepisy prawne w zakresie:
  • EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONY ZWIERZĄT, OCHRONY POWIETRZA.
  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 03.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja) 


 • 06 - 07 listopada 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego. Techniki i taktyka przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 05.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 06 - 07 listopada 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej / Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji,  interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.

  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 450 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 05.11.2021 r. po południu - wieczorem (kolacja).

 • 06 - 18 grudnia 2021 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  Szkolenie specjalistyczne z zakresu taktyki i technik interwencji.

  Program szkolenia, uwzględniający uprawnienia straży gminnej (miejskiej) jest pochodną programu dla policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin końcowy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tym samym nabywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w tej dziedzinie jako instruktor taktyki i technik interwencji straży gminnych (miejskich). Zgłoszony uczestnik powinien posiadać minimum podstawowe umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką służbową, wysoki poziom sprawności ogólnej oraz udokumentowane ( dopuszczalne oświadczenie ) udział w treningach lub szkoleniach sportowych wersji technik walki oraz sztuk walki. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 2260,00 zł brutto. Ilość uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjazd w dniu 05.12.2021 r. po południu - wieczorem. 

Wykładowcy:

Lesław Skoczyński

 • ASW Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: pedagogika w zakresie psychopedagogika.
 • Służba w policji od 1986 do 2012 specjalista ekspert, z-ca komendanta KP, 
 • wykładowca, kierownik sekcji, naczelnik wydziału,
 • jednostki: komisariat, komenda rejonowa, KWP, KGP.
 • kursy: instruktora pp przedmedycznej, zaawansowanych metod pracy operacyjnej organizowane przez CBŚ

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

dr Elżbieta Szafrańska

 • Doktor nauk wojskowych specjalność zarządzanie organizacją Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Dyscyplina naukowa:
  • prawo karne materialne
  • prawo karne procesowe
  • prawo wykroczeń
 • Doskonalenie zawodowe
  dla funkcjonariuszy SM:
  • służba patrolowa, w tym postępowanie mandatowe
  • służba dzielnicowego
  • oskarżyciel publiczny

Agnieszka Solecka

 • Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku
 • Ukończyła Pomorską Akademia Pedagogiczną Wydział Edukacyjno- Filozoficzny kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna.
 • W straży miejskiej pracuje od 20 lat. Pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich. Współautorka programu profilaktycznego Straży Miejskiej w Gdańsku: "Bez strachu, agresji - bezpiecznie".
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku - Przewodnicząca Zespołu ds. kontroli obrotu napojami alkoholowymi.
 • Specjalista w zakresie działań profilaktycznych oraz postępowania w sprawach nieletnich.

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.