Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Szkolenia 2018r

 • 06-07 październik 2017
  Szkolenie specjalistyczne dla: operatorów monitoringu wizyjnego Straży Gminnych /Miejskich/. Szkolenie w głównej mierze będzie prowadzone w formie warsztatów szkolnych z wykorzystanie programów multimedialnych, filmów szkoleniowych oraz wszechstronną analizą wszystkich elementów.
  ?Przy większej ilości uczestników, szkolenie przeprowadzi trzech wykładowców/trenerów: mgr Mirosław Bartulewicz i mgr Jarosław Paralusz - SM Toruń oraz mgr Tomasz Pasieka - SM Częstochowa. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

  Całkowity koszt szkolenia wynosi 250,00 zł a z 2-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 420,00 brutto

 • 06 października 2017r.
  Obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego
  prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański- Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. 

  Koszt udziału wynosi 90 zł brutto a wraz z 1-dniowym wyżywieniem i zakwaterowaniem 170 zł brutto od osoby.

 • 07-08 października 2017r.?
  Smog - nowe wyzwania i zadania dla Straży Gminnych i Miejskich w walce z niską emisją.?Rola i zadania SG i SM w systemie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących spalania odpadów w domowych paleniskach. Podstawy prawne regulujące kontrolę, przeprowadzania kontroli i sposoby    rozwiązywania wynikających problemów, sporządzanie protokołu z kontroli. 
  Prowadzący - mgr Wojciech Świniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. 
 • 14-15 października 2017 r.
  Właściwe wykonywanie zadań służbowych podlegających kontroli okresowej oraz jej zakres/postępowanie mandatowe, dokumentowanie czynności legitymowania, wypełnianie i terminowe przekazanie druków informacyjnych - ruch drogowy, wypełnianie formularzy mandatowych, czynności wyjaśniające.
  Prowadzący - nadkom. Jakub Wierzbicki: ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prewencji oraz prawa wykroczeń, zespół kontrolujący SG i SM woj. Pomorskiego.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 14-15 października 2017 r.
  Strażnicy gminni/miejscy kontra ,,kamerzyści,,. Zauważ, zrozum i zareaguj - jak radzić sobie z agresywnym graffiti i symboliką nienawiści.
  Prowadzący - mgr Piotr Ichniowski: specjalista w zakresie public relation, polityki medialnej, dziennikarz, od 26 lat związany ze służbami mundurowymi m.in. na stanowisku komendanta straży miejskiej, redaktor naczelny kwartalnika Strażnik, autor wielu programów i publikacji szkoleniowych związanych z pracą strażników gminnych / miejskich.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 420 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/.

 • 19-20 października 2017 r.
  GMINNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA- Szkolenie skierowane do przedstawicieli organów jednostek samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne (centrów zarządzania kryzysowego, centrów koordynacji służb itp.), strażników na wyższych stanowiskach urzędniczych - komendantów i kadry kierowniczej straży miejskich (gminnych).
  Prowadzący - mgr Wojciech Wasilewski - specjalista w zakresie prewencji oraz zarządzania kryzysowego.

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/
 • 21-22 października 2017r.
  Rola i zadania oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi / uwzględnienie zmian w prawie karnym i wykroczeń/.
  Prowadzący: podinsp. mgr Tomasz Ziemiański: Wydział ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń Drogowych KWP w Gdańsku, specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.?

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

 • 28-29 października 2017r.
  Szkolenie dla strażników pełniących służbę patrolową i podejmujących interwencje wobec osób będących pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, chorych psychicznie, agresywnych bądź niebezpiecznych . Ratownictwo medyczne.
  Prowadzący - insp. Przemysław Osadowski - specjalista KWP Gdańsk (instruktor techniki i taktyk interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i SP w Słupsku) oraz Arkadiusz Wachowski - Straż Miejska w Gdańsku i ratownik medyczny w zespołach specjalistycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego w Gdańsku. 

  Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 400 zł brutto od osoby /200 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/

Wykładowcy:

Lesław Skoczyński

 • ASW Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: pedagogika w zakresie psychopedagogika.
 • Służba w policji od 1986 do 2012 specjalista ekspert, z-ca komendanta KP, 
 • wykładowca, kierownik sekcji, naczelnik wydziału,
 • jednostki: komisariat, komenda rejonowa, KWP, KGP.
 • kursy: instruktora pp przedmedycznej, zaawansowanych metod pracy operacyjnej organizowane przez CBŚ

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

dr Elżbieta Szafrańska

 • Doktor nauk wojskowych specjalność zarządzanie organizacją Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Dyscyplina naukowa:
  • prawo karne materialne
  • prawo karne procesowe
  • prawo wykroczeń
 • Doskonalenie zawodowe
  dla funkcjonariuszy SM:
  • służba patrolowa, w tym postępowanie mandatowe
  • służba dzielnicowego
  • oskarżyciel publiczny

Agnieszka Solecka

 • Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku
 • Ukończyła Pomorską Akademia Pedagogiczną Wydział Edukacyjno- Filozoficzny kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna.
 • W straży miejskiej pracuje od 20 lat. Pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich. Współautorka programu profilaktycznego Straży Miejskiej w Gdańsku: "Bez strachu, agresji - bezpiecznie".
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku - Przewodnicząca Zespołu ds. kontroli obrotu napojami alkoholowymi.
 • Specjalista w zakresie działań profilaktycznych oraz postępowania w sprawach nieletnich.

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.