Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenie specjalistyczne strażników miejskich

Szkolenia 2024r

 • Termin szkolenia: 15 - 16 maja 2024 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61
  - Rola i zadania oskarżyciela publicznego.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 580 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 14.05.2020 r., po południu - wieczorem (kolacja).

  - Eko Patrol : zasadność działania w strukturze straży gminnej, miejskiej. Aspekty kontroli środowiskowych prowadzonych przez straże gminne (miejskie).
  Zagadnienia:  ?zadania Eko Patrolu i przepisy prawne w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, gospodarka odpadami, ochrona zwierząt i powietrza; zmiany w stawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi; praktyczne aspekty wykorzystywane przy kontrolach gospodarki ściekowej na terenie posesji (oczyszczalnie, zbiorniki bezodpływowe); kontrole spalania i klasyfikacja miejscowych ogrzewaczy powietrza w kontekście uchwał antysmogowych.

  Prowadzący - mgr Wojciech Swiniarski: Naczelnik Wydziału Dzielnicowych SM Toruń, audytor wewnętrzny TUV SUD systemu zarządzania środowiskowego ISO14001:2015, inicjator powołania eko-patrolu w Toruniu, prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji w zakresie niskiej emisji. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 580 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 14.05.2020 r. po południu - wieczorem (kolacja) 

 • Termin szkolenia: 27 - 28 maja 2024 r.
  Miejsce - Gdańsk ul. Wiosłowa 61

  - Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Techniki i taktyka przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański - specjalista w zakresie prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 580 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 26.05.2024 r., po południu - wieczorem (kolacja).

  - Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Gminnej, Miejskiej
  Pojęcie dyżurnego i stanowiska kierowania, zadania służby dyżurnej/realizacja interwencji, interwencji o szczególnym charakterze,dyslokacja i współdziałanie z patrolami/, przyjmowanie skarg i wniosków, kontrola ruchu osobowego w straży, zasady łączności,rozliczanie zadań i kontrola służby, nadzór wewnętrzny, działanie w sytuacjach nadzwyczajnych oraz miejscowych zagrożeń, ochrona p.poż., zasady postępowania wobec cudzoziemców, imigrantów, w tym nielegalnych/.

  Prowadzący - dr Wojciech Wasilewski - Naczelnik Wydziału Prewencji SM w Płocku. Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 580 zł brutto od osoby /250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania/. Przyjazd w dniu 26.05.2024 r., po południu - wieczorem (kolacja).
 • Termin szkolenia: 21 czerwca 2024 r.
  Przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego.

  System zdalny

  Prowadzący - podinsp. mgr Tomasz Ziemiański. Koszt szkolenia wynosi 90,00 zł brutto od uczestnika. W przypadku jednorazowego zgłoszenia minimum 5-6 uczestników przysługuje 33%
  promocja. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej na mail studiumsm@wp.pl jednostka zgłaszająca otrzyma link wraz z instrukcją logowania.

  Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają stosowne zaświadczenie, certyfikaty o ukończeniu szkolenia. Programy szkoleń dostępne na www.sm-studium.eu . Forma zgłoszenia - przesłanie skanu karty zgłoszeniowej / do pobrania na www.sm-studium.eu / na mail studiumsm@wp.pl, .

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.