Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów do pracy w Policji

Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych organizuje cyklicznie szkolenia przygotowawcze dla kandydatów do pracy w Policji. Kandydat powinien spełniać poniżej wymienione kryteria:
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Kandydat spełniający powyższe kryteria musi złożyć odpowiednią dokumentacje w komórce kadrowej Policji, zaprezentować się pozytywnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaliczyć egzaminy wstępne składające się:
 • ze sprawdzianu ogólnej wiedzy z zakresu między innymi funkcjonowania Policji
 • testu sprawności fizycznej
 • testu psychologicznego
Z danych statystycznych wynika, że z wynikiem pozytywnym egzaminy zalicza 15­-20% przystępujących.

Przeprowadzane w systemie stacjonarnym, wszechstronne, kierunkowe szkolenie przygotowujące uczestników do zaliczenia wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego i egzaminów wstępnych do pracy w Policji w znacznym stopniu umożliwi pomyślne zakończenie procesu rekrutacyjnego. W trakcie szkolenia uczestnik :
 • pozna historię Policji, struktury organizacyjne, uprawnienia, przebieg służby itp.,
 • zostanie przygotowany przez zawodowego psychologa służb mundurowych do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaliczenia testu psychologicznego,
 • zostanie przygotowany w zakresie teoretycznym i praktycznym przez instruktora sportowego Policji do zaliczenia testu sprawności fizycznej,
 • zostanie przygotowany przez doświadczonego pedagoga i wykładowcę policyjnego do zaliczenia sprawdzianu ogólnej wiedzy z zakresu funkcjonowania między innymi Policji |(test wiedzy ogólnej).
Całkowity koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 780 zł brutto a bez wyżywienie i zakwaterowania 400 zł brutto. Osoby, posiadające status bezrobotnego mogą występować do urzędu pracy z wnioskiem o sfinansowanie szkolenia.

Terminy najbliższych szkoleń:
 • 24.03­ - 28.03.2014
 • 07.04­ - 11.04.2014

Z uwagi na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe informacje:
Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych,
80-­690 Gdańsk ul. Wiosłowa 61,
tel/fax 58 306 55 04
tel.kom. 881 730 444,
e­mail: studiumsm@wp.pl

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.