Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Profilaktyka w szkołach. Problematyka nieletnich oraz zagadnienia przemocy w rodzinie.

 Wykładowca - mgr Agnieszka Solecka (SM Gdańsk)
 1. Podstawy prawne działania straży miejskich w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  1. Przypomnienie przepisów:
   • ustawa o strażach gminnych
   • ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
   • ustawa o Policji
   • ustawa o systemie oświaty.
 2. Podstawowe formy działań w w/w obszarze:
  • zajęcia informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych (profilaktyka w szkołach)
  • patrole szkolne
  • posterunki szkolne
  • działania wspierające.
 3. Profilaktyka w szkołach:
  • przygotowanie organizacyjne i kadrowe w straży
  • możliwy zakres działalności straży ,analiza sytuacji i wybór strategii działania
  • przygotowanie programu działalności profilaktycznej
  • metody pracy z grupą
  • konstruowanie poszczególnych scenariuszy zajęć profilaktycznych
  • tworzenie pomocy dydaktycznych
  • partnerzy w realizacji
  • finansowanie działań
  • ewaluacja działań.
 4. Patrole szkolne:
  • cel powoływania patroli szkolnych
  • zadania patroli
  • obsada kadrowa patroli, przygotowanie merytoryczne do pracy
  • przygotowanie organizacyjne straży
  • partnerzy w realizacji
  • realizacja zadań: odprawy do służby, dokumentowanie działań patroli, kontrola, efektywność pracy.
 5. Posterunki szkolne:
  • cel powoływania posterunków szkolnych
  • zadania posterunków
  • obsada kadrowa, przygotowanie merytoryczne do pracy
  • organizacja pracy posterunków
  • partnerzy w realizacji
  • realizacja zadań: odprawy do służby, dokumentowanie działań, kontrola, efektywność pracy.
 6. Działania wspierające realizowane przez straże:
  • udział w lokalnych programach i działaniach profilaktycznych

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.