Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Taktyki i techniki interwencji z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykładowca - mgr I. Nowacki

Program  doskonalenia zawodowego strażników miejskich (gminnych) w zakresie taktyk i technik interwencji  oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.


I. Część teoretyczna

 1. Przypomnienie istoty użycia ŚPB podczas interwencji,
 2. Analiza i ocena różnych sytuacji służbowych (film, dokumentacja) związanych z użyciem środków  przymusu bezpośredniego
 3. Ocena prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników.
 4. Algorytm czynności przed i po użyciu ŚPB oraz jego wpływ na skuteczność interwencji  (np. wywołanie niepotrzebnej sytuacji konfrontacyjnej do utraty kontroli nad  stosowaniem ŚPB i spowodowanie uszkodzenia ciała) .

II. Część praktyczna (zajęcia na macie)

 1. Zasady przeprowadzania interwencji w różnych sytuacjach, wobec wybranych kategorii   osób (nieletni, nietrzeźwi, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby szczególnie  agresywne)
 2. Zastosowanie najbardziej skutecznego ŚPB
 3. Wzajemna, aktywna asekuracja w różnych sytuacjach interwencyjnych.
 4. Eliminacja możliwości użycia niebezpiecznych przedmiotów przez uczestników interwencji.

III. Wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne)

 1. Przypomnienie aktualnie obowiązujących standardów wg Polskiej Rady Resuscytacji
 2. Udzielanie pp gdy doszło do zranienia podczas interwencji
 3. Podstawowe sposoby ochrony podczas interwencji wobec osób nosicieli wirusów chorób zakaźnych.

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.