Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Rola oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi.

Wykładowca - mł insp. dr E. Szafrańska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 1. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu sądowym , rola i zadania.
 2. Pojęcie i podstawy prawne działalności oskarżyciela publicznego. Zakres podmiotowy. Straż Miejska jako oskarżyciel publiczny , przypadki udziału i sytuacja procesowa organu straży miejskiej jako oskarżyciela publicznego.
 3. Sytuacja procesowa oskarżyciela publicznego przed sądem:
  • uprawnienia przysługujące stronie procesowej,
  • obowiązki natury procesowej,
  • obowiązki służbowe.
 4. Oskarżyciel posiłkowy w przypadku udziału pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Przygotowanie się oskarżyciela publicznego (strażnika miejskiego) do wystąpienia przed sądem.
 5. Czynności oskarżyciela publicznego - czynności w jednostce oraz w siedzibie sądu:
  • przed rozprawą,
  • na rozprawie,
  • po rozprawie.
 6. Treść i układ przemówienia oskarżycielskiego:
  • cechy przemówienia
  • funkcje przemówienia oskarżycielskiego (analityczna, postulatywna, wychowawcza).
  • budowa przemówienia oskarżycielskiego i jego treść.
 7. Środki odwoławcze, Pojęcie środków zaskarżenia oraz ich systematyka:
  • zagadnienia dotyczące apelacji i zażalenia,
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia.
 8. Nadzór nad czynnościami procesowymi w Straży Miejskiej.
  • Naczelne zasady postępowania w sprawach o wykroczenia:
  • istota zasady oportunizmu oraz preferencji środków pozakarnych
  • Przesłanki dopuszczalności postępowania.
  • Obowiązki i uprawnienia organów orzekających, stron i innych uczestników postępowania.
  • Dopuszczalność i tryb prowadzenia czynności procesowych.
 9. Czynności poprzedzające postępowanie sądowe:
  • czynności wyjaśniające,
  • wniosek o ukaranie,
 10. Środki przymusu procesowego.
  • Nadzór bezpośredni przełożonego w ramach nadzoru bieżącego.
  • Współdziałanie z Policją w toku czynności wyjaśniających.
 11. Zakres nadzoru nad postępowaniem mandatowym.
 12. Istota postępowania mandatowego.
 13. Postępowanie funkcjonariusza stosującego tryb mandatowy:
  • algorytmy postępowania,
  • zbiegi w prawie wykroczeń a postępowanie mandatowe,
  • taryfikator a zbieg przepisów,
  • tryb mandatowy a postępowanie przyspieszone.  
 14. Nadzór i kontrola nad postępowaniem mandatowym.
 15. Instytucja uchylenia prawomocnego mandatu karnego, a postępowanie w innych wypadkach bezprawnego nałożenia mandatu karnego. Orzecznictwo, opinie prawne, komentarze.

 

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.