Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Postępowanie mandatowe. Techniki i taktyka przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

Wykładowca: mgr. podinsp. Tomasz Ziemiański - ekspert KWP w Gdańsku w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz ruchu drogowego .
TEZY:
 • Postepowanie Mandatowe:
  • organy i podmioty uprawnione do nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień straży gminnych (miejskich);
  • przesłanki postępowania mandatowego;
  • rodzaje mandatów karnych;
  • wysokość grzywny w postępowaniu  mandatowym;
  • zbieg wykroczeń i zbieg przepisów ustawy;
  • czynności podejmowane w ramach postępowania mandatowego;
  • dokumentowanie czynności wyjaśniających w toku postępowania mandatowego;
  • uchylenie prawomocnego mandatu karnego;
  • najczęstsze błędy popełniane w postępowaniu mandatowym.
 • Taktyka i technika przesłuchania świadka i osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia:
  • pojęcie dowodu;
  • zasada ciężaru dowodowego;
  • rodzaje dowodów;
  • pojęcie świadka;
  • klasyfikacja świadków;
  • motywy zeznań świadków;
  • czynniki wpływające na spostrzeganie świadka;
  • kryteria typowania świadków;
  • sytuacja procesowa świadka;
  • zakazy przesłuchania świadków;
  • metody przesłuchania świadka;
  • kary porządkowe;
  • przygotowanie się do przesłuchania świadka;
  • dokumentowanie zeznań świadka;
  • etapy przesłuchania świadka;
  • ocena zeznań świadka;
  • sytuacja prawna osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia;
  • metody przesłuchania osoby podejrzanej;
  • motywacja w wyjaśnieniach osoby podejrzanej;
  • taktyki stosowane przez osoby podejrzane;
  • czynności przed przesłuchaniem osoby podejrzanej; 
  • dokumentowanie wyjaśnień osoby podejrzanej;
  • instytucja skazania w określony sposób bez przeprowadzenia rozprawy (art. 58 kpow).
WYKAZ LITERATURY:
 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
 4. Grzegorczyk T., Komentarz. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2012.
 5. Krysiak M., Przesłuchanie świadka, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2007

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.