Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

ORGANIZACJA PRACY ORAZ ROLA I ZADANIA STRAŻNIKA REJONOWEGO (DZIELNICOWEGO) W STRAŻY MIEJSKIEJ (GMINNEJ)

Wykładowca - mł insp. dr E. Szafrańska /Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
PONIŻSZY PROGRAM SKIEROWANO DO KADRY KIEROWNIECZEJ ORAZ STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKICH i GMINNYCH.

PROGRAM PODZIELONO NA PIĘC MODUŁÓW OBEJMUJĄCYCH - PODSTWOWE POJĘCIA ORAZ FORMY I METODY PRACY, WYBRANE OBSZARY PRAWA MATERIALNEGO, JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIŁĄNIE ZE SPOŁECZEŃSTWEM ORAZ PODMIOTAMI SYTETEMU BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO.

Szczególną uwagę w szkoleniu poświęcono nabywaniu umiejętności nawiązywania właściwych kontaktów z mieszkańcami i społeczeństwem, jak również technikom zdobywania wiedzy o powierzonym terenie.


POJĘCIE REJONOWEGO (DZIELNICOWEGO)
 • Dzielnicowy (rejonowy, osiedlowy, obchodowy)
 • Charakterystyka pracy
 • Specyfika zadań
 • Stanowisko pracy dzielnicowych (rejonowych)
FORMY i METODY PRACY DZIELNICOWEGO (REJONOWEGO)
 • Formy pracy
 • Metody pracy
 • Specyfika metod i form realizacji zadań
 • Dyslokacja.
 • Techniki pozyskiwania wiedzy o terenie miasta
 • Dokumentacja 
PRZYJMOWANIE INTERWENCJI, SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI i POSTULATÓW
 • Praca w relacjach z mieszkańcami i społecznością (nawiązywanie i umiejętność podtrzymywania kontaktów, pozyskiwanie informacji, angażowanie elementu społecznego)
 • Mieszkańcy
 • Przedstawiciele mieszkańców, organów i instytucji
 • Pojęcie skargi, wniosku, petycji i postulatu
 • Rozmowa ze zgłaszającym.
PRZEPISY PRAWA MATERILNEGO DLA REJONOWEGO STRAŻY
 • Miasto i gmina (pojęcie i organy)
 • Czystość i porządek w mieście (gminie), w tym gospodarka odpadami
 • Ochrona przyrody, środowiska, ochrona krajobrazu, ochrona zabytków
 • Ochrona zwierząt 
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Prawo o nieletnich
 • Ochrona zdrowia przez alkoholem, tytoniem i narkotykami
 • Oświata i organizacje pozarządowe
 • Cmentarze i chowanie zmarłych
 • Handel i opłaty lokalne

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK
 • Współdziałanie z przedstawicielami rad mieszkańców 
 • Współdziałanie z administracjami, spółdzielniami i wspólnotami
 • Współdziałanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
 • Współdziałanie z placówkami oświatowymi
 • Współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami.

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.