Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Organizacja pracy oraz rola i zadania służby dyżurnej w Straży Miejskiej i Gminnej

Wykładowca - mgr W.  Wasilewski (SM Płock)
POJĘCIE DYŻURNEGO I STANOWISKA KIEROWANIA
 • Dyżurny straży
 • System pracy służby dyżurnej
 • Charakterystyka służby dyżurnej
 • Cechy osób pełniących funkcje dyżurnego w jednostce
 • Zasady, sposób i formy funkcjonowania stanowiska kierowania
ZADANIA SŁUŻBY DYŻURNEJ
 • Zadania służby dyżurnej
 • Cele powołania stanowiska dyżurnego straży
 • Realizacja interwencji:
  • Przyjęcie zgłoszenia
  • Sposób prowadzenia rozmowy
  • Właściwa relacja przyjmujący/zgłaszający, informacja komunikacja
  • Kształtowanie wizerunku jednostki
  • Realizacja interwencji
  • Nadzór i kierowanie właściwym przebiegiem interwencji
  • Służebność społeczne dyżurnego
 • Realizacja interwencji o szczególnym charakterze
  • Zgłoszenie próby samobójczej
   • Sposób prowadzenia rozmowy z osoba usiłującą popełnić samobójstwo
   • Kierowanie działaniem strażników i innych osób przez dyżurnego w sytuacji usiłowania 
  • Popełnienia samobójstwa prze osobą trzecią
  • Zgłoszenie zamachu, podłożenia ładunku wybuchowego, sytuacja z zakładnikiem
   • Sposób prowadzenia rozmowy ze sprawcą
   • Kierowanie działaniem strażników i innych osób w sytuacji kryzysowej
   • Charakterologia sprawcy
 • ­ Dyslokacja i współdziałanie z patrolami
 
 PRZYJMOWANIE SKARG i WNIOSKÓW
 • Przyjęcie interwencji, rozmowa ze zgłaszającym.
 
 KONTROLA RUCHU OSOBOWEGO W STRAŻY
 • Osoby z poza straży
 • Pracownicy straży
 
 ZASADY ŁĄCZNOŚCI
 • Podstawowe pojęcia
 • Środki łączności
 • Zasady łączności radiowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych i powierzonych zadań.
 
 ROZLICZANIE ZADAŃ I KONTROLA SŁUŻBY
 • Odprawa i rozliczenie zadań.
 • Przerwa w pracy.
 
NADZÓR WEWNĘTRZNY
 
DZIAŁANIE W STUACJACH NADZWYCZAJNYCH
 
DZIALANIA W PRZYPADKU MIEJSOWYCH ZAGROŻEN
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.