Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego oraz zmian w przepisach prawa wykroczeń obowiązujących od 2012 r.

Wykładowca - podinsp. mgr T. Ziemiański
 1. Podstawy prawne i faktyczne prowadzenia czynności wyjaśniających.
 2. Pojęcie i cele czynności wyjaśniających
 3. Tryb czynności wyjaśniających i czas ich trwania.
 4. Zakres podmiotowy czynności wyjaśniających.
 5. Zakres przedmiotowy czynności wyjaśniających.
 6. Dokumentowanie czynności wyjaśniających.
 7. Sposoby zakończenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
 8. Obowiązek informowania o zakończeniu czynności wyjaśniających.
 9. Przyjęcie ustnego zawiadomienia o wykroczeniu.
 10. Wymagania formalne protokołu.
 11. Pojęcie, uprawnienia i obowiązki świadka.
 12. Warunki i przebieg przesłuchania świadka.
 13. Zakazy przesłuchania świadka.
 14. Środki przymusu procesowego.
 15. Osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia, sprawca wykroczenia.
 16. Prawa i obowiązki osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
 17. Ujęcie sprawcy wykroczenia.
 18. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie.
 19. Wniosek o ukaranie wymagania formalne.
 20. Konkluzje wniosku o ukaranie
 21. Istota postępowania mandatowego.
 22. Postępowanie funkcjonariusza stosującego tryb mandatowy:
  • algorytmy postępowania,
  • zbiegi w prawie wykroczeń a postępowanie mandatowe,
  • taryfikator a zbieg przepisów,
  • tryb mandatowy a postępowanie przyspieszone.

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.